regulaminy

Regulaminy kredytów i pożyczek
Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich obowiązujący od 02.07.2018 r.

Regulamin udzielania pożyczek konsumenckich obowiązujący od 02.07.2018 r.

Regulamin udzielania pożyczek i kredytów (konsumencki) dla wypłaconych do 31.12.2015 r.
Regulamin kredytów i pożyczek konsumenckich wypłaconych do 31.12.2015 r.

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich wypłaconych do 14.02.2016 r.

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich obowiązujący od 15.02.2016 r.

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich obowiązujący od 24.07.2017 r.

Regulamin udzielania pożyczek i kredytów (konsumencki) obowiązujący od 01.01.2016 r.

Regulamin udzielania pożyczek i kredytów konsumenckich obowiązujący od 15.02.2016 r.

Regulamin udzielania pożyczek i kredytów konsumenckich obowiązujący od 24.07.2017 r.

Regulamin pożyczek i kredytów (niekonsumencki) wypłacanych do 31.12.2015 r.

Regulamin pożyczek i kredytów (niekonsumencki) SKOK wypłaconych do 14.02.2016 r.

Regulamin pożyczek i kredytów (niekonsumencki) wypłacanych od 15.02.2016 r.

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych niekonsumenckich wypłaconych do 31.12.2015 r.

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych niekonsumenckich wypłaconych do 14.02.2016 r.

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych niekonsumenckich wypłacanych od 15.02.2016 r.

 Regulaminy kart

Regulamin wydawania kart VISA obowiązujący od 08.08.2018 r.

Regulamin wydawania kart VISA obowiązujący od 25.05.2018 r.

Regulamin wydawania kart VISA obowiązujący od 01.02.2017 r.

Regulamin kart VISA obowiązujący od 04.04.2016 r.

Regulamin kart VISA Business obowiązujący od 04.04.2016 r.

Regulamin kart VISA Business obowiązujący od 01.03.2017 r.

Regulamin kart VISA Business obowiązujący od 25.05.2018 r.

Regulamin usługi eSKOK

Regulamin świadczenia usługi eSKOK obowiązujący od 08.08.2018 r.

Regulamin świadczenia usługi eSKOK obowiązujący od 26.01.2017 r.
Regulamin usługi eSKOK obowiązujący od 10.10.2016 r.
Regulamin usługi eSKOK dla podmiotów III sektora obowiązujący od 10.10.2016 r.
Regulaminy konta ROR

Regulamin ROR – obowiązujący dla produktów otwartych od 08.08.2018 r.

Regulamin ROR – obowiązujący dla produktów otwartych od 25.05.2018 r.

Regulamin ROR – obowiązujący dla produktów otwartych od 01.05.2017 r.

Regulamin ROR – obowiązujący dla produktów otwartych od 01.03.2017 r.

Regulamin ROR – obowiązujący dla produktów otwartych od 26.01.2017 r.

Regulamin ROR – obowiązujący dla produktów otwartych od 09.10.2016 r.

Regulamin ROR – obowiązujący dla produktów otwartych od 19.09.2016 r.

Regulamin ROR – obowiązujący dla produktów otwartych od 01.01.2016 r.

Regulamin ROR – obowiązujący dla produktów otwartych od 20.09.2012 r.

Regulaminy konta IKS Standard

Regulamin konta IKS Standard obowiązujący od 01.05.2017 r.

Regulamin konta IKS Standard obowiązujący od 26.01.2017 r.

Regulamin konta IKS Standard obowiązujący od 09.10.2016 r.

Regulamin konta IKS Standard obowiązujący od 31.08.2016 r.

Regulamin konta IKS Standard obowiązujący od 20.09.2012 r.

Regulaminy konta IKS PLUS

Regulamin konta IKS Plus – obowiązujący od 08.08.2018 r.

Regulamin konta IKS Plus – obowiązujący od 25.05.2018 r.

Regulamin konta IKS Plus obowiązujący od 01.05.2017 r.

Regulamin konta IKS Plus obowiązujący od 26.01.2017 r.

Regulamin konta IKS Plus obowiązujący od 01.01.2017 r.

Regulamin konta IKS Plus obowiązujący od 09.10.2016 r.

Regulamin konta IKS Plus obowiązujący od 19.09.2016 r.

Regulamin konta IKS Plus obowiązujący od 20.09.2012 r.

Regulamin Rachunku Podstawowego

Regulamin Rachunku Podstawowego obowiązujący od 08.08.2018 r.

Regulaminy konta oszczędnościowego A’Vista

Regulamin konta A’Vista obowiązujący od 01.05.2017 r.

Regulamin konta A’Vista obowiązujący od 26.01.2017 r.

Regulamin konta A’Vista obowiązujący od 09.10.2016 r.

Regulamin konta A’Vista obowiązujący od 19.09.2016 r.

Regulamin konta A’Vista obowiązujący od 20.09.2012 r.

Regulaminy konta Systematycznego Oszczędzania

Regulamin Rachunków Systematycznego Oszczędzania obowiązujący od 01.05.2017 r.

Regulamin Rachunków Systematycznego Oszczędzania obowiązujący od 26.01.2017 r.

Regulamin Rachunków Systematycznego Oszczędzania obowiązujący od 09.10.2016 r.

Regulamin Rachunków Systematycznego Oszczędzania obowiązujący od 19.09.2016 r.

Regulamin Rachunków Systematycznego Oszczędzania obowiązujący od 01.01.2001 r.

Regulaminy lokat terminowych

Regulamin lokat terminowych obowiązujący od 01.05.2017 r.

Regulamin lokat terminowych obowiązujący od 26.01.2017 r.

Regulamin lokat terminowych obowiązujący od 09.10.2016 r.

Regulamin lokat terminowych obowiązujący od 19.09.2016 r.

Regulamin lokat terminowych otwartych od 01.07.2016 r. 

Regulamin Lokaty Kapitał obowiązujący od 01.02.2009 r.

Regulamin lokat terminowych otwartych od 16.12.2013 r. 

Regulamin usługi Twoja Inwestycja obowiązujący od 02.11.2005 r.

Regulamin Lokaty „Inwestycja” obowiązujący od 02.11.2005 r.

Regulamin rachunków lokat terminowych dyskontowych obowiązujący od 20.06.2017 r.

 

Regulaminy kont gospodarczych TANDEM

Regulamin konta firmowego TANDEM obowiązujący od 25.05.2018 r.

Regulamin konta firmowego TANDEM obowiązujący od 01.05.2017 r.

Regulamin konta firmowego TANDEM obowiązujący od 09.10.2016 r.

Regulamin konta firmowego TANDEM obowiązujący od 01.01.2016 r.

Regulamin konta firmowego TANDEM obowiązujący do 31.12.2015 r.

Regulaminy pożyczek na cele związane z działalnością gospodarczą

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek na cele działalności gospodarczej wypłaconych do 31.12.2015 r.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek na cele działalności gospodarczej wypłaconych od 01.01.2016 r.

Regulaminy pożyczek zabezpieczonych hipoteką

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką wypłaconych do 31.12.2015 r.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką wypłaconych od 01.01.2016 r.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką wypłaconych od 24.07.2017 r.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką wypłaconych od 21.05.2018 r.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką wypłaconych od 02.07.2018 r.

Regulaminy produktów dla podmiotów III sektora

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych dla podmiotów III sektora, obowiązujący od 16.10.2018 r.

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych dla podmiotów III sektora, obowiązujący od 01.05.2017 r.

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych dla podmiotów III sektora, obowiązujący od 09.10.2016 r.

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych dla podmiotów III sektora, obowiązujący od 01.01.2016 r.

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych dla podmiotów III sektora, obowiązujący do 31.12.2015 r.

Regulamin rachunków lokat terminowych dla podmiotów III sektora założonych do 01.05.2017 r.

Regulamin rachunków lokat terminowych dla podmiotów III sektora założonych od 09.10.2016 r.

Regulamin rachunków lokat terminowych dla podmiotów III sektora założonych od 01.07.2016 r.

Regulamin rachunków lokat terminowych dla podmiotów III sektora założonych do 30.06.2016 r.