Do dnia 28 listopada 2016 roku Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Jaworzno” w Jaworznie posiadała Certyfikat Jakości ISO.
W SKOK „Jaworzno” nadal zachowany zostaje system zarządzania jakością opierający się na dotychczasowych standardach i normach bez formalnego potwierdzania ich wspomnianym wyżej certyfikatem jakości. Zmiana ta ma więc jedynie charakter formalny i nie wpływa na jakość ani sposób obsługi członków SKOK „Jaworzno”.
Władze, pracownicy SKOK „Jaworzno” oraz podmioty od niej zależne dbają o stałe podnoszenie jakości obsługi klienta i nieustannie podejmują działania zmierzające do jej doskonalenia. Nasza Kasa nadal będzie podejmować wysiłki nastawione na realizację tego celu, gdyż mamy świadomość, że troska o wzrost zadowolenia naszych członków jest zarówno naszym podstawowym zadaniem jak i nagrodą. Nagrodą, która procentuje budując nasz największy kapitał – Wasze zaufanie.