1. Dostęp do wszystkich usług

Profesjonalna i miła obsługa gratis! Członkostwo w SKOK „Jaworzno” to warunek konieczny do korzystania z naszych usług, gdyż działamy na podstawie Prawa Spółdzielczego oraz ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Przepisy te jednoznacznie określają, iż tylko członkowie spółdzielni, powiązani ze sobą więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym, mogą być adresatami naszych usług.

2. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Jaworzno”

Działalność operacyjną rozpoczęliśmy w dniu 12 sierpnia 1993 roku w pomieszczeniach biurowca Szybu „Kościuszko” przy KWK Jaworzno. Swój pierwszy Punkt Kasowy SKOK „Jaworzno” uruchomiła w grudniu 1995 roku. Następnie konsekwentnie otwierane były punkty kasowe w kolejnych miastach naszego województwa. W roku 2001 SKOK „Jaworzno” otworzyła pierwsze punkty kasowe poza województwem śląskim – najpierw swą działalnością objęła województwo małopolskie, a następnie w województwa: świętokrzyskie, łódzkie, wielkopolskie, podkarpackie. Rok 2001 to również czas połączenia się ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową w Trzebini. Dzięki temu objęliśmy swoją działalnością nowych członków. Kolejnym przełomowym rokiem był rok 2006 kiedy to połączyliśmy swoje siły ze SKOK „Jan Kanty”.

skok2