Zlecenia płatnicze kierowane z zagranicy na rachunki członków w SKOK powinny zawierać następujące dane:

adresat – imię, nazwisko i adres członka SKOK

rachunek adresata – numer rachunku w formacie IBAN składający się z dwuliterowego kodu Polski PL oraz numeru rachunku członka w SKOK (np. PL 23799999950123456789100001)

kod BIC/SWIFT  –  WBKPPLPP (międzynarodowy identyfikator banku)

tytułem –  tytuł przelewu środków na rachunek członka SKOK.