Zamów bezpłatną rozmowę (Koszt rozmowy pokrywa SKOK „Jaworzno”.)


 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z procesem obsługi zapytania. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SKOK „Jaworzno” z siedzibą w Jaworznie, ul. Gwarków 2.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem abi@skokjaw.pl. Na podstawie wyrażonej zgody, będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe w celach wynikających ze złożonych przez Panią/Pana oświadczeń. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną udostępnione innym podmiotom, chyba że wyrazi Pani/Pan odrębną zgodę na takie udostępnienie. Będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z nami pod adresem abi@skokjaw.pl lub SKOK „Jaworzno”, 43-600 JAWORZNO, ul. Gwarków 2. Informujemy również, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przypominamy, że podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne i w każdym czasie może Pani/Pan wycofać udzieloną nam zgodę.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu w celu oferowania mi produktów i usług SKOK „Jaworzno” drogą telefoniczną (w formie rozmowy z konsultantem).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego w celu przesyłania mi drogą elektroniczną (tj. w formie wiadomości e-mail lub sms) ofert i reklam dotyczących produktów i usług SKOK „Jaworzno”.


captcha