Informacja w zakresie obsługi rachunków rozliczeniowych członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jaworzno” z tytułu prowadzonej działalności oraz rachunków podmiotów III sektora

Od dnia 1 lipca 2018 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, którą wprowadzono mechanizm podzielonej płatności. W związku z powyższym informujemy, iż Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowej „Jaworzno” (zwana dalej SKOK lub Kasą) wprowadza niżej określone zasady obsługi członków:

  1. Dla imiennego rachunku rozliczeniowego otwartego w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą prowadzony jest powiązany z nim rachunek VAT.
  2. Dla nowo otwartego imiennego rachunku rozliczeniowych dla członka prowadzącego działalność gospodarczą otwiera się powiązany z nim rachunek VAT.
  3. Dla rachunku rozliczeniowego podmiotu III sektora prowadzony jest powiązany z nim rachunek VAT.
  4. Dla nowo otwartego rachunku rozliczeniowego dla podmiotu III sektora otwiera się powiązany z nim rachunek VAT.
  5. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.
  6. Kasa nie wydaje do rachunku VAT instrumentu płatniczego.
  7. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych opłat i prowizji.
  8. Na wyciągach z rachunku rozliczeniowego uwzględniane będzie saldo z powiązanego rachunku VAT.

Informację na temat numeru rachunku VAT można uzyskać placówkach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jaworzno”.

Serdecznie zapraszamy