W związku z wchodzącymi w życie z dniem 25 maja bieżącego roku nowymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, tzw. RODO, prosimy naszych Członków o zapoznanie się z treścią zamieszczonego poniżej załącznika.


Załączniki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Jaworzno”
Rozmiar pliku: 0 bytes