Pożyczka Ósemka oferuje Ci co najmniej 8 korzyści.

 • Możliwość poprawienia Twojej sytuacji finansowej.
 • Możliwość zmniejszenia posiadanego zadłużenia.
 • Możliwość poprawy Twojej zdolności kredytowej i pożyczkowej w SKOK „Jaworzno” oraz innych instytucjach finansowych.
 • Elastyczny okres kredytowania w przedziale od 1 do 108 miesięcy.
 • Nawet do 100.000,00 zł.
 • Po spłacie co najmniej jednego zadłużenia resztę pieniędzy uzyskanych
  z „Ósemki” możesz przeznaczyć na dowolny cel.
 • Spłata przynajmniej jednego zadłużenia połączona z możliwością wydatkowania pozostałej kwoty na dowolny cel daje Ci szansę elastyczniejszego niż dotychczas planowania wydatków w domowym budżecie.
 • Po spłaceniu jednej Pożyczki Ósemki możesz ponownie skorzystać z tej pożyczki i cieszyć się jej zaletami.

Oto 8 powodów, dla których naszym zdaniem warto już teraz skorzystać z Pożyczki Ósemki. Ty zapewne znajdziesz też inne, bo każdy powód jest dobry, aby skorzystać z nowej pożyczki w SKOK „Jaworzno”.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki Ósemki:
 • całkowita kwota pożyczki – 9000,00 zł,
 • czas obowiązywania umowy – 72 m-ce (raty),
 • kwota raty – 161,36 zł spłata rat w równej wysokości,
 • zmienna stopa oprocentowania – 8,80% w skali roku,
 • prowizja – 720,00 zł,
 • opłata przygotowawcza –50,00 zł,
 • wysokość odsetek – 2617,92 zł,
 • koszt ubezpieczenia – 990,43 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty – 13378,35 zł,
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – 18,38%.

Data ustalenia reprezentatywnego przykładu: 31.07.2017 r.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a decyzja kredytowa o udzieleniu pożyczki zależy od oceny ryzyka kredytowego. SKOK „Jaworzno” zastrzega sobie prawo do żądania od osoby ubiegającej się o udzielenie pożyczki dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego.

Jak otrzymać ?

1. Wizyta w oddziale

Nieważne czy do najbliższego oddziału SKOK „Jaworzno” masz 8, czy więcej kroków – już dziś masz szansę poczuć korzyści płynące z posiadania Pożyczki Ósemki.

Potrzebujesz gotówki na restrukturyzację swoich zobowiązań finansowych? Przyjdź do nas! Mamy dla Ciebie nową pożyczkę. Pamiętaj, że jest co najmniej 8 powodów, dla których powinieneś zdecydować się na Pożyczkę Ósemkę.

Nasi doradcy finansowi podpowiedzą Ci, który wariant Pożyczki Ósemki będzie optymalnym rozwiązaniem Twojej sytuacji finansowej.

2. Co potrzebujesz mieć ze sobą:
 • Zaświadczenie potwierdzające Twój dochód.
 • Dowód osobisty.
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość.
3. Przedstawienie oferty pożyczkowej, decyzja kredytowa
Mamy dla Ciebie przejrzystą ofertę na prostych zasadach oraz profesjonalnych doradców, którzy z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszych produktów. Jeśli po złożeniu wniosku decyzja jest pozytywna – nasi specjaliści niezwłocznie się z Tobą skontaktują, aby umówić się na spotkanie oraz wypłatę pożyczki.

Opłaty

Poniższa tabela zawiera parametry Pożyczki Ósemka w SKOK „Jaworzno”:

Typ oprocentowaniaOprocentowanie zmienne stanowiące
jednokrotność wysokości stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej* + marża SKOK.
Oprocentowanie8,80%
Opłata przygotowawcza50 zł
Prowizja8-13%
Minimalna kwota pożyczki
500,00 zł dla pożyczek od 1-60 miesięcy,
5.000,00 zł  dla pożyczek od 61-108 miesięcy.
Maksymalna kwota pożyczki100,000 złotych.
Okres kredytowania1-108 miesięcy (rat)
UbezpieczenieUbezpieczenie na życie w przypadku nie przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia osobowego lub rzeczowego po ukończeniu 60 roku życia przez pożyczkobiorcę.
Warunek uzyskania pożyczkiSpłata minimum jednej pożyczki.
*) aktualna wysokość stopy referencyjnej – 1,5%.

Informacje dodatkowe

Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej:

Z uwagi na stosowaną w SKOK, zmienną stopę procentową pożyczkobiorca/kredytobiorca zawierając umowę pożyczki/kredytu ponosi ryzyko wynikające z możliwości zmiany wysokości stopy referencyjnej. Zmiana wysokości stopy referencyjnej może powodować zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) wysokości oprocentowania, w następstwie czego zmianie ulega rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) oraz całkowita kwota do zapłaty, całkowity koszt kredytu, wysokość odsetek, a w przypadku pożyczek/kredytów ratalnych także harmonogram spłaty pożyczki/kredytu.

Informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt konsumencki:
 1. Publikującym niniejszą informację jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Jaworzno” z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Gwarków 2.
 2. Umowa o kredyt konsumencki może być zawarta na okres od 1-108 miesięcy, maksymalny okres kredytowania dla oferowanych produktów określa niniejsza oferta.
 3. Stosowana w SKOK stopa oprocentowania kredytu konsumenckiego jest zmienna – stanowi jednokrotność stopy referencyjnej NBP powiększoną o marżę. Wysokość stopy referencyjnej ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Każda zmiana wysokości stopy referencyjnej może powodować zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) wysokości oprocentowania w następstwie czego zmianie ulega rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) oraz całkowita kwota do zapłaty, całkowity koszt kredytu, wysokość odsetek, a także harmonogram spłaty pożyczki.
 4. SKOK stosuje wyłącznie zmienną stopę oprocentowania kredytu konsumenckiego.
 5. Umowy kredytu konsumenckiego zawierane są wyłącznie w walucie polskiej.
 6. Spłata kredytu konsumenckiego dokonywana jest co miesiąc w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, przy czym ostatnia rata jest ratą regulującą. Wysokość raty określają przykłady reprezentatywne dla poszczególnych produktów niniejszej oferty.
 7. Kredytobiorca może w każdej chwili i bez ponoszenia opłat dokonać całkowitej lub częściowej spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. Spłata powoduje obniżenie całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego o odsetki i inne koszty kredytu konsumenckiego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
 8. Konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki może być: konieczność uiszczenia odsetek od należności przeterminowanych, utrata wiarygodności kredytowej w wyniku informacji przekazanej do Biura Informacji Kredytowej, konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, wszczęcie procedury windykacyjnej, skierowanie sprawy do Sądu, możliwość dochodzenia zaspokojenia w drodze egzekucji.