Zaprojektuj swoją pożyczkę!

  • Dzięki naszej nowej ofercie Elastycznej sam zaprojektujesz swoją pożyczkę.
  • Sam wybierasz sumę której potrzebujesz. Maksymalna kwota pożyczki to aż 430.000 złotych.
  • Ustalasz raty pożyczki w oparciu o swoje możliwości, a na spłatę masz, aż 180 miesięcy !!!
  • Dodatkowo możesz skorzystać z możliwości obniżenia prowizji, jeśli zabezpieczeniem będzie hipoteka.
  • Wybierz ofertę Elastyczną i dopasuj ją do Twoich potrzeb.
  • Zapraszamy do placówek SKOK „Jaworzno”.
Reprezentatywny przykład dla Pożyczki Elastycznej konsumenckiej:
 • całkowita kwota pożyczki – 10000,00 zł,
 • czas obowiązywania umowy – 39 m-cy (rat),
 • kwota raty – 300,95 zł spłata rat w równej wysokości,
 • zmienna stopa oprocentowania – 9,90% w skali roku,
 • prowizja – 1100,00 zł,
 • opłata przygotowawcza – 50,00 zł,
 • wysokość odsetek – 1741,82 zł,
 • koszt ubezpieczenia – 608,01 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty – 13495,06 zł,
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – 25,15%

Data ustalenia reprezentatywnego przykładu: 31.07.2017 r.

Reprezentatywny przykład dla Pożyczki Elastycznej zabezpieczonej hipoteką:
   • całkowita kwota kredytu – 86.000,00 zł,
   • czas obowiązywania umowy – 165 m-cy (rat),
   • kwota raty – 956,40 zł spłata w równej wysokości,
   • zmienna stopa oprocentowania – 9,90% w skali roku,
   • prowizja – 18.060,00 zł,
   • opłata przygotowawcza – 50,00 zł,
   • wysokość odsetek – 71.805,74 zł,
   • PCC od ustanowienia hipoteki – 19,00 zł,
   • koszt zezwolenia na wykreślenie hipoteki – 100,00 zł,
   • ubezpieczenie nieruchomości (mieszkania) od ognia i innych zdarzeń losowych do sumy 200.000 zł liczone za cały okres kredytowania ze składką roczną wg oferty dostępnej za pośrednictwem SKOK „Jaworzno” – 129,00 zł
   • całkowita kwota do zapłaty – 179.582,24 zł,
   • całkowity koszt kredytu hipotecznego – 93.582,24 zł,
   • rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – 16,59%.

Data ustalenia reprezentatywnego przykładu: 21.07.2017 r.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a decyzja kredytowa o udzieleniu pożyczki zależy od oceny ryzyka kredytowego. SKOK „Jaworzno” zastrzega sobie prawo do żądania od osoby ubiegającej się o udzielenie pożyczki dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego.

Jak otrzymać ?

Dokładamy wszelkich starań, aby skorzystanie z Pożyczki Elastycznej w SKOK „Jaworzno” oznaczało dla Ciebie minimum formalności. W celu uzyskania pożyczki podejmij następujące kroki:

1. Wizyta w oddziale

Aktualnie posiadamy kilkadziesiąt oddziałów w 6 województwach. Znajdź lokalizację najbliższego oddziału SKOK „Jaworzno”.

Zależy Ci na szybkim uzyskaniu pożyczki, chcesz ją na pewno otrzymać w trakcie jednej wizyty przeczytaj ważne informacje z tym związane (m.in. wymagane dokumenty, akceptowalne zaświadczenia).

2. Twoje oczekiwania

Chcemy przedstawić Ci najlepszą ofertę, dlatego przychodząc do naszego oddziału zastanów się nad:

   • kwotą pożyczki,
   • czasem jej trwania,

Pamiętaj, że cały czas masz możliwość zadawania pytań naszym specjalistom, którzy dołożą wszelkich starań, aby Ci pomóc tak, żebyś był zadowolony z przedstawionych warunków.

3. Przedstawienie oferty pożyczkowej, decyzja kredytowa

Twoje wymagania odnośnie pożyczki oraz inne uwarunkowania pozwolą nam na przedstawienie najkorzystniejszego dla Ciebie wariantu pożyczki. Może się okazać, iż bardziej opłacalna będzie inna pożyczka dostępna w SKOK „Jaworzno” – na pewno Cię o tym poinformujemy – regulują to nasze wewnętrzne procedury. Poza odpowiedziami na wszelkie Twoje pytania uzyskasz informacje o:

   • warunkach pożyczki,
   • możliwościach i zasadach jej spłaty.

Chcesz szybko otrzymać gotówkę? Decyzję kredytową podejmujemy najczęściej w ciągu średnio 2 godzin.

4. Wypłata gotówki lub przelew na wskazane konto

W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej, po podpisaniu umowy oraz spełnieniu pozostałych formalności, które ograniczyliśmy do minimum, możesz odebrać gotówkę w stanowisku kasowym lub przelać ją na wskazane przez Ciebie konto.

Nasza oferta pożyczkowa kierowana jest wyłącznie do członków SKOK „Jaworzno”. Jeśli jesteś zainteresowany ideą kas oszczędnościowo-kredytowych lub członkostwem – sprawdź jak przystąpić do SKOK „Jaworzno” i czerpać korzyści z naszej oferty.

Jeżeli masz jakiekolwiek inne pytania lub wątpliwości związane z uzyskaniem skorzystaniem z Pożyczki Elastycznej, zapraszamy do kontaktu z nami.

Ubezpieczenie

Dlaczego warto ubezpieczyć kredyt lub pożyczkę?

W trosce o bezpieczeństwo Twoich bliskich. Ubezpieczenia do pożyczek i kredytów oferowanych przez SKOK „Jaworzno” można podzielić na 2 zasadnicze grupy:

   • ubezpieczenia na życie,
   • ubezpieczenia od utraty pracy.

Ubezpieczenie na życie pozwala przenieść na ubezpieczyciela obowiązek spłaty zaciągniętej pożyczki w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.Ubezpieczenie od utraty pracy pozwala na spłatę rat Twojej pożyczki przez ubezpieczyciela w przypadku utraty pracy. Zasady wypłaty ubezpieczenia określają jego ogólne warunki.

Produkty ubezpieczeniowe SKOK „Jaworzno”

Szczegóły o zasadach i warunkach ubezpieczenia znajdziesz na stronach produktów ubezpieczeniowych SKOK „Jaworzno”:

   • Ubezpieczenie Promesa Standard,
   • Ubezpieczenie Promesa Premium.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczeniową. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Opłaty

Poniższa tabela zawiera parametry Pożyczki Elastyczna w SKOK „Jaworzno”:

Typ oprocentowaniaOprocentowanie zmienne stanowiące
jednokrotność wysokości stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej* + marża SKOK.
Oprocentowanie9,90%
Możliwość obniżenia oprocentowaniaBrak możliwości obniżenia.
Opłata przygotowawcza50 zł
Prowizja2 – 26%
Minimalna kwota pożyczki500,00 zł  dla pożyczek od 1-60 miesięcy,
5.000,00 zł  dla pożyczek pow. 61-96 miesięcy,
30.000,00 zł  dla pożyczek od 96 miesięcy.
Maksymalna kwota pożyczki430.000,00 zł
Okres kredytowania1 – 180 miesięcy (rat).**
UbezpieczenieUbezpieczenie na życie w przypadku nie przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia osobowego lub rzeczowego.
*) aktualna wysokość stopy referencyjnej – 1,5%.
**) W przypadku gdy okres kredytowania przekracza 96 miesięcy zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka, bez względu na cel finansowania.

Informacje dodatkowe

Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej:

Z uwagi na stosowaną w SKOK, zmienną stopę procentową pożyczkobiorca/kredytobiorca zawierając umowę pożyczki/kredytu ponosi ryzyko wynikające z możliwości zmiany wysokości stopy referencyjnej. Zmiana wysokości stopy referencyjnej może powodować zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) wysokości oprocentowania, w następstwie czego zmianie ulega rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) oraz całkowita kwota do zapłaty, całkowity koszt kredytu, wysokość odsetek, a w przypadku pożyczek/kredytów ratalnych także harmonogram spłaty pożyczki/kredytu.

Informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny:
 1. Publikującym niniejszą informację jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Jaworzno” z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Gwarków 2.
 2. Kredyt hipoteczny może zostać zawarty: a. w przypadku Kredytu Mieszkaniowego na cele związane z nabyciem, bądź utrzymaniem nieruchomości, b. w przypadku pożyczki Elastycznej z niniejszej oferty na dowolny cel.
 3. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest co najmniej hipoteka na nieruchomości położonej na terytorium RP, weksel in blanco, cesja z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. W zależności od wyniku dokonanej oceny ryzyka kredytowego zabezpieczeniem kredytu może być również poręczenie wg prawa cywilnego oraz weksel in blanco poręczony lub inne np. cesja z umowy ubezpieczenia na życie.
 4. Umowa o kredyt hipoteczny może być zawarta na okres od 1 do 180 miesięcy, maksymalny okres kredytowania dla oferowanych produktów określa niniejsza oferta.
 5. Stosowana w SKOK stopa oprocentowania kredytu hipotecznego jest zmienna – stanowi jednokrotność stopy referencyjnej NBP powiększoną o marżę. Wysokość stopy referencyjnej ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Każda zmiana wysokości stopy referencyjnej może powodować zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) wysokości oprocentowania w następstwie czego zmianie ulega rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) oraz całkowita kwota do zapłaty, całkowity koszt kredytu, wysokość odsetek, a także harmonogram spłaty pożyczki/kredytu.
 6. SKOK stosuje wyłącznie zmienną stopę oprocentowania kredytu hipotecznego.
 7. Umowy kredytu hipotecznego zawierane są wyłącznie w walucie polskiej.
 8. Pożyczkobiorca może ponieść inne koszty nieujęte w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego:

  • koszt operatu szacunkowego: ustalany jest indywidualnie i zależy między innymi od rodzaju wycenianej nieruchomości, jej stanu prawnego, dostępności do danych jej dotyczących, poniesionego przy wycenie nakładu pracy przez rzeczoznawcę oraz wymaganego terminu jej realizacji;
  • koszt wypisu z ewidencji gruntów;
  • koszt wyrysu z mapy ewidencyjnej;
  • koszt wypisu z miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • koszt wpisu hipoteki do księdze wieczystej;
  • koszt wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej;
  • koszt założenia księgi wieczystej;
  • koszt wpisu roszczenia do działu IV księgi wieczystej
  • opłaty notarialne związane z ustanowieniem hipoteki w księdze wieczystej;
  1. Spłata kredytu hipotecznego dokonywana jest co miesiąc w równych ratach kapitałowoodsetkowych, przy czym ostatnia rata jest ratą regulującą. Wysokość raty określają przykłady reprezentatywne dla poszczególnych produktów niniejszej oferty.
  2. Kredytobiorca może w każdej chwili i bez ponoszenia opłat dokonać całkowitej lub częściowej spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. Spłata powoduje obniżenie całkowitego kosztu kredytu hipotecznego o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
  3. Wycena nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego jest wymagana zawsze, gdy kwota kredytu przekracza 150.000 zł. Wycena musi zostać wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego i wiąże się z kosztami dla Pożyczkobiorcy. Koszt profesjonalnej wyceny ustalany jest indywidualnie i zależy między innymi od: rodzaju wycenianej nieruchomości, jej stanu prawnego, dostępności do danych jej dotyczących, poniesionego przy wycenie nakładu pracy przez rzeczoznawcę oraz wymaganego terminu jej realizacji. W przypadku ustanowienia hipoteki na nieruchomości lokalowej lub budynkowej, kredytobiorca ponosi dodatkowo koszty związane z jej ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych. Umowa ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych może zostać zawarta u dowolnego ubezpieczyciela i powinna odpowiadać minimalnemu zakresowi ubezpieczenia akceptowanemu przez SKOK.
  4. Konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o kredyt hipoteczny może być, konieczność uiszczenia odsetek od należności przeterminowanych, utrata wiarygodności kredytowej w wyniku informacji przekazanej do Biura Informacji Kredytowej, konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, wszczęcie procedury windykacyjnej, skierowanie sprawy do Sądu, możliwość dochodzenia zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką.
Informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt konsumencki:
   1. Publikującym niniejszą informację jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Jaworzno” z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Gwarków 2.
   2. Umowa o kredyt konsumencki może być zawarta na okres od 1-108 miesięcy, maksymalny okres kredytowania dla oferowanych produktów określa niniejsza oferta.
   3. Stosowana w SKOK stopa oprocentowania kredytu konsumenckiego jest zmienna – stanowi jednokrotność stopy referencyjnej NBP powiększoną o marżę. Wysokość stopy referencyjnej ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Każda zmiana wysokości stopy referencyjnej może powodować zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) wysokości oprocentowania w następstwie czego zmianie ulega rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) oraz całkowita kwota do zapłaty, całkowity koszt kredytu, wysokość odsetek, a także harmonogram spłaty pożyczki.
   4. SKOK stosuje wyłącznie zmienną stopę oprocentowania kredytu konsumenckiego.
   5. Umowy kredytu konsumenckiego zawierane są wyłącznie w walucie polskiej.
   6. Spłata kredytu konsumenckiego dokonywana jest co miesiąc w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, przy czym ostatnia rata jest ratą regulującą. Wysokość raty określają przykłady reprezentatywne dla poszczególnych produktów niniejszej oferty.
   7. Kredytobiorca może w każdej chwili i bez ponoszenia opłat dokonać całkowitej lub częściowej spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. Spłata powoduje obniżenie całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego o odsetki i inne koszty kredytu konsumenckiego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
   8. Konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki może być: konieczność uiszczenia odsetek od należności przeterminowanych, utrata wiarygodności kredytowej w wyniku informacji przekazanej do Biura Informacji Kredytowej, konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, wszczęcie procedury windykacyjnej, skierowanie sprawy do Sądu, możliwość dochodzenia zaspokojenia w drodze egzekucji.