Decydując się na Naszą Pożyczkę zyskujesz:

 • szansę posiadania atrakcyjnej pożyczki bez prowizji i opłaty przygotowawczej, która będziesz mógł polecić swoim znajomym i bliskim. W SKOK „Jaworzno” jeszcze nigdy nie było tak TANIO.
 • Elastyczny okres kredytowania w przedziale od 1 do 36 miesięcy.
 • Możliwość zdobycia dodatkowych pieniędzy na dowolny cel w kwocie nawet do 5,000 złotych.
 • Możliwość nabycia dodatkowych udziałów SKOK „Jaworzno”, dzięki czemu będziesz w jeszcze większym stopniu mógł poczuć się współwłaścicielem Naszej Kasy i pogłębić swoją więź członkowską z ruchem SKOK.
Stań się już dziś szczęśliwym posiadaczem Naszej Pożyczki i nie pozwól, by ominęła Cię tak niepowtarzalna okazja.
Reprezentatywny przykład dla Naszej Pożyczki:
 • całkowita kwota pożyczki – 3500,00 zł,
 • czas obowiązywania umowy – 24 m-cy (rat),
 • kwota raty – 160,71 zł spłata rat w równej wysokości,
 • zmienna stopa oprocentowania – 9,50% w skali roku,
 • prowizja – 0,00 zł, opłata przygotowawcza – 0,00 zł,
 • wysokość odsetek – 357,04 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty – 3857,04 zł,
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – 9,93%.

Data ustalenia reprezentatywnego przykładu: 31.07.2017 r.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a decyzja kredytowa o udzieleniu pożyczki zależy od oceny ryzyka kredytowego. SKOK „Jaworzno” zastrzega sobie prawo do żądania od osoby ubiegającej się o udzielenie pożyczki dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego.

Jak otrzymać ?

1. Wizyta w oddziale
Klient jest dla nas najważniejszy, dlatego nasi  specjaliści dołożą wszelkich starań, abyś był zadowolony z wizyty w SKOK „Jaworzno”. Jeszcze zanim do nas trafisz masz możliwość zapoznania się z naszą ofertą. Sprawdź ją i wybierz coś dla siebie! Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów – doradzą Ci, który wariant Dobrej Pożyczki wybrać lub zaproponuj inne korzystne dla Ciebie rozwiązania.
2. Co potrzebujesz mieć ze sobą:
 • Zaświadczenie potwierdzające Twój dochód.
 • Dowód osobisty.
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość.
3. Przedstawienie oferty pożyczkowej, decyzja kredytowa
Mamy dla Ciebie przejrzystą ofertę na prostych zasadach oraz profesjonalnych doradców, którzy z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszych produktów. Jeśli po złożeniu wniosku decyzja jest pozytywna – nasi specjaliści niezwłocznie się z Tobą skontaktują, aby umówić się na spotkanie oraz wypłatę pożyczki.

Opłaty

Poniższa tabela zawiera parametry Naszej Pożyczki w SKOK „Jaworzno”:

Typ oprocentowaniaOprocentowanie zmienne stanowiące
jednokrotność wysokości stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej* + marża SKOK.
Oprocentowanie9,50%
Możliwość obniżenia oprocentowaniaNie
Opłata przygotowawczaBrak
Prowizja0-5%
Minimalna kwota pożyczki100 zł
Maksymalna kwota pożyczki5000 zł
Okres kredytowania1-36 miesięcy (rat)
UbezpieczenieUbezpieczenie na życie w przypadku nie przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia osobowego lub rzeczowego po ukończeniu 60 roku życia przez pożyczkobiorcę.
Warunek uzyskania pożyczkiPosiadanie udziałów w wysokości 2 udziały na każdy 1.000,00 zł pożyczki.

Brak zobowiązań pożyczkobiorcy wobec Kasy wynikających z § 59 ust. 4 Statutu SKOK „Jaworzno” (tzw. podwójna odpowiedzialność).
*) aktualna wysokość stopy referencyjnej – 1,5%.

Informacje dodatkowe

Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej:

Z uwagi na stosowaną w SKOK, zmienną stopę procentową pożyczkobiorca/kredytobiorca zawierając umowę pożyczki/kredytu ponosi ryzyko wynikające z możliwości zmiany wysokości stopy referencyjnej. Zmiana wysokości stopy referencyjnej może powodować zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) wysokości oprocentowania, w następstwie czego zmianie ulega rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) oraz całkowita kwota do zapłaty, całkowity koszt kredytu, wysokość odsetek, a w przypadku pożyczek/kredytów ratalnych także harmonogram spłaty pożyczki/kredytu.

Informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt konsumencki:
 1. Publikującym niniejszą informację jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Jaworzno” z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Gwarków 2.
 2. Umowa o kredyt konsumencki może być zawarta na okres od 1-108 miesięcy, maksymalny okres kredytowania dla oferowanych produktów określa niniejsza oferta.
 3. Stosowana w SKOK stopa oprocentowania kredytu konsumenckiego jest zmienna – stanowi jednokrotność stopy referencyjnej NBP powiększoną o marżę. Wysokość stopy referencyjnej ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Każda zmiana wysokości stopy referencyjnej może powodować zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) wysokości oprocentowania w następstwie czego zmianie ulega rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) oraz całkowita kwota do zapłaty, całkowity koszt kredytu, wysokość odsetek, a także harmonogram spłaty pożyczki.
 4. SKOK stosuje wyłącznie zmienną stopę oprocentowania kredytu konsumenckiego.
 5. Umowy kredytu konsumenckiego zawierane są wyłącznie w walucie polskiej.
 6. Spłata kredytu konsumenckiego dokonywana jest co miesiąc w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, przy czym ostatnia rata jest ratą regulującą. Wysokość raty określają przykłady reprezentatywne dla poszczególnych produktów niniejszej oferty.
 7. Kredytobiorca może w każdej chwili i bez ponoszenia opłat dokonać całkowitej lub częściowej spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. Spłata powoduje obniżenie całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego o odsetki i inne koszty kredytu konsumenckiego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
 8. Konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki może być: konieczność uiszczenia odsetek od należności przeterminowanych, utrata wiarygodności kredytowej w wyniku informacji przekazanej do Biura Informacji Kredytowej, konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, wszczęcie procedury windykacyjnej, skierowanie sprawy do Sądu, możliwość dochodzenia zaspokojenia w drodze egzekucji.