Zamów bezpłatną rozmowę (Koszt rozmowy pokrywa SKOK „Jaworzno”.)captcha

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie adres (na podstawie umowy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) lub przekazywanie na adres e-mail (na podstawie ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu/telefonu komórkowego (na podstawie ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1489) informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących usług i produktów finansowych oferowanych przez SKOK „Jaworzno”, jak również inne podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK „Jaworzno”; w tym Krajową SKOK, TU SKOK Życie S.A., TUW SKOK, ALTUS TFS S.A., APLITT S.A., ASEKURACJA Sp. z o.o., SKEF. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.